Liitu uudiskirjaga

Telli meie uudiskiri

Saadame sulle kord kvartalis ülevaate lisandunud koolitustest ja uudistest/artiklitest.

Kasutus- ja privaatsustingimused

ÜLDTINGIMUSED

Vaimse Tervise Heaks OÜ (edaspidi VTH) e-pood müüb vaimse tervise edendamise ja toetamisega seotud videokoolitusi (edastpidi Toode).
Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.vth.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku VTH (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Müüja annab muudatustest teada internetileheküljel www.vth.ee. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

Müüja andmed: 
Vaimse Tervise Heaks OÜ

Rehe põik 2, Harku vald 76909

Reg. nr. 16124553
Telefon +372 56669568
E-post: info@vth.ee

Kõik www.vth.ee lehel olevad fotod, tekstid ja videod on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad Müüjale. Lehel oleva materjali omavoliline kopeerimine ja kasutamine on keelatud.

Hinnad

Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes.

Tooted

Müüja võib seada ostetud Tootele kasutusaja piirangu, millest teavitab Klienti toote ostmisel www.vth.ee lehel.  

E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda Toote tegelikust sisust.

Ostu sooritamine

Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Osta”.
Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil liikuda Ostukorvi lehele: menüüribal ostukorvi valikus  klikkida nupul „Tellima“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele „Kassa“. 
Pärast nõutud andmete sisestamist  ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides „Maksa/Edasi“.
Klient tasub Toote eest koheselt internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab Müüjale makse klikkides nupul  “Tagasi kaupmehe juurde”.
Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

Kliendil on võimalus tasuda ka arvega. Arvega tasumisel avatakse ligipääs Tootele hiljemalt 1 tööpäev peale makse laekumist.
Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed. 
Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tekib kahtlus Müüjale esitatud andmete õigsuses ja headele tavadele mittevastava käitumise puhul.
Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tellimuse eest tasus. 

Klient ei tohi ostetud Toodet jagada kolmandatele isikutele, välja arvatud oma leibkonna piires.

 Makseviisid

Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop) või arvega.
Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, teenusepakkuja: https://stripe.com.

Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

Kinkekaardi kasutamine e-poes

E-poes saab kasutada VTH poolt väljastatud Kuponge/Kinkekaarte, mille edastab Müüja peale arvega tasumist. Selleks tuleb saata oma tellimus (summa) e-postile info@vth.ee. Müüja edastab peale arve tasumist 1 tööpäeva jooksul unikaalse sooduskoodi, mida saab kasutada videote tellimisel.

Kuponge/Kinkekaarti saab kasutada lisades Kassa lehel Kupongi koodi, mis koosneb tähtedest ja numbritest.

Tellimuse tagastamine ja ümbervahetamine ning pretensioonide esitamine

Kliendil ei ole peale ostu sooritamist võimalik tehingust taganeda ja tellitud Toodet ümber vahetada või tagastada. Kliendil on õigus Toote mittevastavuse puhul kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, eelkõige nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuste täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda tehingust, alandada hinda, nõuda viivist.

Juriidilisest isikust Klient peab teatama Toote mittevastavusest ühe kuu jooksul pärast teenuse eest tasumist. Tähtaja möödumisel esitatud pretensioone ei arvestata. 14-päevane taganemisõigus ei kohaldu juriidilistest isikutest Klientidele.

Võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 71 välistab tarbijast Kliendi õiguse kasutada käesoleva lepingu eseme puhul 14-päevast taganemisõigust. Lepingu esemeks on digitaalne sisu videokoolituse  näol, mida ei ole võimalik olemuse tõttu pärast ostu sooritamist ja Kliendile edastamist/avalikustamist tagastada (Kliendil on võimalik koolituse sisuga tutvuda). Andmeid ei toimetata Kliendile kätte füüsilisel andmekandjal ning Klient, asudes Toote eest tasuma kinnitab antud teoga, et on teadlik digitaalse sisu edastamise alustamisest pärast Toote eest tasumist ja seeläbi 14-päevase taganemisõiguse kaotamisest.

Kui tarbijast Klient leiab, et Toode on mittevastav, tuleb sellest müüjat teavitada viivitamata, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel pärast seda, kui tarbija sai või pidi saama lepingutingimustele mittevastavusest teada. Tähtaja möödumisel esitatud pretensioone ei arvestata.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjale teada andma ostja kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja tellimuse numbri e-posti aadressile info@vth.ee Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Kui tarbijast Klient on esmalt pöördunud pretensiooniga Müüja poole ning vaidluse lahendamise osas puudub üksmeel, on tarbijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Vastutus

Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.
Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

ANDMEKAITSETINGIMUSED

VTH töödeldavad isikuandmed

VTH kodulehega liitudes on töödeldavateks isikuandmeteks kliendi poolt esitatud andmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress, pangakonto number.

Isikuandmete edastamine ja kasutamine

Vaimse Tervise Heaks OÜ võib klientide isikuandmeid edastada VTH volitatud töötlejatele, kelle registreeritud asukohad ja andmehoidlad asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas.
Vaimse Tervise Heaks OÜ klientide isikuandmete töötlemine toimub Vaimse Tervise Heaks OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingu alusel, kes on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed, mis on kooskõlas kohalduva õigusega.

Veebipoe www.vth.ee isikuandmete vastutav töötleja on Vaimse Tervise Heaks OÜ (registrikood 16124553) asukohaga Rehe põik 2, Harku vald.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?
 
Isikuandmeid kasutatakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.  Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, Toode, kliendi andmed) kasutatakse ostetud Toodete ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada Toodete osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.

Turvalisus

VTH  rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Kõikide VTH  E-poe külastamise ning ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.
Juurdepääs VTH klientide andmetele – nende muutmiseks ja töötlemiseks – on ainult selleks volitatud isikutel.
Oma tegevuses jälgime, et meie tegevus oleks kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel: info@vth.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Kasutamistingimused ja nende muutmine

E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind ekslik.

Muud tingimused

Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
 
Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Klienditugi

Klienditoe telefon on +372 56669568 (avatud tööpäeviti kl 09:00-17:00) ja
e-posti aadress: info@vth.ee. 
Riiklikel pühadel on klienditugi suletud.

0
Sinu ostukorv