Füüsiline aktiivsus vähendab oluliselt ärevushäiretesse haigestumise riski

Teadlased võrdlesid Vasaloppe suusamaratonil osalejaid mittesuusatajatega

Allikas: Frontiers in Psychiatry

Viimase aja üks suurim ja pikaajalisem valdkonna uuring näitas, et füüsiliselt aktiivne eluviis vähendab ärevushäiretesse haigestumise riski koguni 62% nii meeste kui naiste seas.

Frontiers in Psychiatry avaldas uuringu tulemused, mille raames analüüsiti 21 aasta jooksul kokku ligi 400 000 inimese terviseandmeid ja võrreldi 197 685 Vasaloppe suusamaratonil osalejate tervislikku seisundit üldpopulatsioonis nende inimestega, kes igapäevaselt suusatamisega ei tegelenud.

Uuringu raames tehti mitmeid järeldusi, kuid tervikuna oli kõige määravam leid see, et maratonil osalenud suusatajatel oli 62% väiksem tõenäosus ärevushäiresse haigestuda võrreldes nendega, kes ei olnud füüsiliselt aktiivsed. Uurijad tõid välja, et tõenäoliselt oli lisaks füüsilisele aktiivsusele oluline mõjutegur ärevushäirete ennetamisel ka üldine tervislikum eluviis, mida treenitud inimesed harrastasid, näiteks tervislik toitumine ja väiksem alkoholitarbimine. Samas puudusid neil sellekohased võrdlusandmed, mistõttu täpselt ei saa väita, mis veel seda tulemust mõjutas.

Antud uuring ei hinnanud küll seda, miks intensiivne treening aitab ärevushäireid ära hoida, kuid seda on selgitanud mitmed varasemad ja lühemad uuringud. On leitud, et kõrge füüsiline aktiivsus aitab hoida meie tähelepanu hetkes ja vältida potentsiaalseid ärevust tekitavaid mõtteid. Samuti on üheks oluliseks teguriks treeningu mõju põletiku ja oksüdatiivse stressi vähendamisele organismis. Arvatakse, et ka välitingimustes ja looduses liikumine võib anda positiivse mõju vaimsele tervisele.

Uuringuga saad tutvuda siin: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.714014/full