Märka varakult: COVID-19 haigestunutel on kõrge risk ärevushäirete ja depressiooni tekkimiseks

Allikas: The Lancet Psychiatry

The Lancet Psychiatry avaldas uuringu tulemused, mille kohaselt 34%-l COVID-19 läbipõdenutest avaldub mõni psüühikahäire 6 kuud peale haigestumist. Ühtlasi leiti, et mida raskem on olnud viirushaiguse kulg, seda suurem tõenäosus on psüühikahäiresse haigestuda.

6-kuuline uuring viidi läbi 236 379 COVID-19 haigestunu seas. Kuigi haigestunutel avaldus nii Parkinsoni tõbe kui ka dementsust, moodustasid kõige suurema osakaalu haigestumistest ärevushäired, depressioon ja unehäired.

Seni ei ole veel selgunud täpne põhjus, miks on psüühikahäiretesse haigestumise osakaal nii kõrge peale COVID-19 haigestumist.

Seega on oluline olla tähelepanelik nii iseenda kui oma lähedaste suhtes ja märgata varakult võimalikke muutuseid vaimses tervises. Varajane märkamine ja kohene tugi aitab ennetada võimalikku psüühikahäire teket või selle süvenemist.

Väga hea ülevaate sellest, millal tasub vaimse tervise mure korral abi otsida ning millised on abivõimalused Eestis, saab vaadata tasuta videost:

VAATA TASUTA KOOLITUST
Abivõimalused täiskasvanud inimestele, kellel on psüühikahäire

Viide uuringule: Taquet, M., et al. (2021). 6-months neurological and psychiatric outcomes in 236379 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records.